COOKIES NA TĚCHTO STRÁNKÁCH:
Naše webové stránky využívají pouze krátkodobá, nezbytná cookies k zajištění správné funkčnosti webových stránek.
Tento rozsah cookies nepodléhá v souladu s ustanovením § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů Vašemu souhlasu a nelze je zakázat. 
Beru na vědomí

Profil

Jsme moderní inžernýrsko-dodavatelská společnost zaměřená na návrhy, dodávky a instalace kompletních technologických zařízení a celků, komplexní řešení průmyslové automatizace a robotizace.

Zajišťujeme rekonstrukce a opravy stávajících zařízení s cílem zvýšení efektivity a produktivity výroby, snížení nákladů na pracovní sílu a energetickou náročnost výroby, eliminace chyb a zlepšení kvality produktů.

V neposlední řadě se orientujeme na řídicí systémy, sběr dat a výrobní informační systémy (MES).

Rozsah odborností nám tak umožňuje pokrýt široké portfolio služeb při návrhu, dodávkách a správě výrobních technologií během celého životního cyklu.

Společnost ProjectSoft byla založena v roce 1990 v Hradci Králové se zaměřením na průmyslovou automatizaci. Vzhledem k dynamickému rozvoji bylo zaměření společnosti postupně rozšířeno o strojně-technologický inženýring a obor informačních technologií.
Významnou součástí vize společnosti je neustálý vývoj uceleného know-how pro řešení dodávek kompletních technologií, technologických částí a rekonstrukcí či modernizací stávajících technologií.

 

Reference